Egin wneuthurwraig ffilm yn ennill gwobr ar ôl chwalu rhwystrau ym maes iechyd meddwl

Mae egin wneuthurwraig ffilm wedi ennill gwobr nodedig am ffilm ddogfen sy’n ceisio dileu’r stigma sy’n perthyn i iechyd meddwl yn dilyn ei brwydr bersonol hi ei hun gyda salwch meddwl.

Gwnaeth Rebecca Feazelle, 23 oed o Gaerffili, argraff ddofn ar feirniaid Gwobrau ‘Zoom Cymru Young Film Makers’ ac ennill y Wobr am y Ffilm Ddogfen orau yn y Seremoni Wobrwyo. Enw’r ffilm ddogfen fer ydy ‘Fragile Minds’ a grewyd fel rhan o’i chwrs BTEC Lefel 3 mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm) yng Ngholeg y Cymoedd. Mae’r ffilm yn olrhain ac ystyried brwydr Rebecca ei hun gyda iechyd meddwl.

Yn wreiddiol, yn rhan o aseiniad coleg, bwriad Rebecca oedd dymchwel y rhwystrau o ran salwch meddwl, gan rannu ei phrofiadau ei hun yn y ffilm. Roedd hynny’n cynnwys cyfweliad gyda chynrychiolydd o ‘Mind Cymru’ oedd yn atgynhyrchu’r cyngor roedd Rebecca ei hun wedi’i dderbyn gan yr elusen iechyd meddwl. Roedd y ffilm hefyd yn edrych ar bethau o safbwynt gwyddonol, yn ystyried y prosesau cemegol yn yr ymennydd a allai achosi pyliau o banig, cyflwr y mae Rebecca ei hun wedi dioddef ohono.

Gan sylweddoli talent Rebecca i gynhyrchu ffilm, anogwyd hi gan ei thiwtor yn y coleg, Amanda Stafford, i anfon ei ffilm i gystadlu yng Ngwobrau ‘Zoom Cymru’. Mae’r gwobrau yn cydnabod talentau gorau gwneuthurwyr ffilm ifanc Cymru sy’n rhan o Ŵyl ehangach Ffilm Ieuenctid Ryngwladol Zoom oedd eleni yn dathlu 10 mlynedd ers ei sefydlu. Mae’r ŵyl yn cynnwys cymysgedd o weithdai a dosbarthiadau meistr gan gynhyrchwyr ffilm a thiwtoriaid arbenigol sy’n trosglwyddo eu gwybodaeth i’r egin wneuthurwyr ffilm.

Ar ôl y seremoni wobrwyo ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dywedodd Rebecca: “Roedd yn brofiad rhyfeddol o’r dechrau i’r diwedd. Fy mhrif nod oedd rhoi cyfle i’r bobl hynny heb gyfle i’w llais gael ei glywed, drwyddo i, i gael dweud eu dweud ac i gysuro’r rhai sy’n dioddef yn y dirgel. Drwy gyfrwng Gwobrau Zoom Cymru mae fy ffilm wedi cael ei gweld gan gynulleidfa ehangach. Mae cymaint o bobl eisoes wedi dweud wrtha i ei bod wedi eu helpu ac mae hyn yn deimlad rhagorol.”

Cyn hyn, roedd Rebecca wedi cwblhau cyrsiau mewn trin gwallt a gofal plant ond nawr yn teimlo ei bod wedi dod o hyd i’w gwaith delfrydol diolch i gwrs Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg y Cymoedd. Aeth ymlaen i ddweud: “Roeddwn i’n anobeithiol ym maes technoleg cyn y cwrs hwn a nawr dw i’n defnyddio camerâu ac uwch feddalwedd golygu yn gyson. Mae hefyd wedi agor cymaint o gyfleoedd am brofiad gwaith a fydd, gobeithio yn fy helpu yn y dyfodol.”

Mae Gwobrau Gwneuthurwyr Ffilm Ifanc Zoom Cymru yn cydnabod talentau gwneuthurwyr ffilm ledled Cymru, yn anrhydeddu’r rhai mewn categorïau megis y Cyfarwyddwr Gorau, y Perfformiad Gorau a’r Animeiddio Gorau.

Roedd Amanda Stafford, tiwtor Rebecca yn Ngholeg y Cymoedd hefyd wrth ei bodd ar ôl y seremoni: “Rydyn ni’n hynod o falch o’r hyn mae Rebecca wedi’i gyflawni. Reodd ganddi stori i’w hadrodd ac ymrwymodd i gyflwyno’r stori honno. Roedd ei gweledigaeth yn glir o’r cychwyn cyntaf ac mae’n wych bod ei gwaith wedi cael ei gydnabod fel hyn. Mae’n ymgorffori’r math o ddysgwyr diwyd sydd gennym yma yng Ngholeg y Cymoedd.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau