Hyfforddiant newydd wedi’i lansio ar gyfer gweithwyr Adnoddau Dynol y dyfodol

Mae dau o brif ddarparwyr hyfforddiant De Cymru wedi uno i lansio rhaglen hyfforddiant i’r rheiny sydd am gael gyrfa yn y maes Adnoddau Dynol.

Mae Coleg y Cymoedd a’r darparwyr Acorn, sydd wedi’u lleoli yng Nghasnewydd ac wedi ennill gwobrau, wedi datblygu rhaglen ar gyfer darparu Prentisiaeth Lefel 5 CIPD – diploma mewn Rheoli Adnoddau Dynol.

Bydd y brentisiaeth, a grëwyd ar gyfer gweithwyr AD proffesiynol mewn nifer o swyddi, gan gynnwys rheolwyr cynorthwyol, ymgynghorwyr a swyddogion, yn cael ei darparu drwy gyfuniad o ddysgu seiliedig ar waith a thiwtora y tu allan i’r gwaith.

Fel un o asiantaethau recriwtio a hyfforddiant blaenaf y DU, ac un o bartneriaid gwreiddiol Rhwydwaith AD Cymru, mae gan Acorn wybodaeth fanwl am ofynion gweithwyr AD ac maent wedi canfod bwlch yn y farchnad yn y maes personél. 

Bydd y cymhwyster newydd yn cynnwys nifer o unedau a fydd yn canolbwyntio ar gyfraith cyflogaeth a’r rôl sydd gan AD i’w chwarae mewn cyd-destun busnes.

Dywedodd Sarah John, cyfarwyddwr masnachol Acorn a chadeirydd newydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru: “Gwir fantais y rhaglen hon yw ei fod yn caniatáu i arbenigwyr AD ennill cymhwyster proffesiynol gwerthfawr a gydnabyddir gan y diwydiant, ynghyd â chyfuno elfennau cymhwysedd a gwybodaeth.

“Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos â Choleg y Cymoedd er mwyn sicrhau bod modd darparu’r rhaglen hon gyda phwyslais sy’n canolbwyntio ar waith er mwyn sicrhau manteision llawn i’r prentis a’i gwmni, gan roi gwerth ychwanegol.”

Ychwanegodd Matthew Tucker, cyfarwyddwr gwasanaethau busnes Coleg y Cymoedd: “Dyma gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a all wella’n sylweddol dyfodol unigolion o ran sicrhau gyrfa a dyrchafiad yn y maes AD.

“Mae Adnoddau Dynol yn swyddogaeth hollbwysig mewn unrhyw sefydliad, mae’n bwysig iawn cael gweithwyr sydd wedi’u hyfforddi’n dda a bydd y cwrs hwn yn helpu datblygu’r potensial ar gyfer cael ragor o aelodau i’r tîm, gan sicrhau bod gan adrannau’r cryfder angenrheidiol o ran dyfnder a niferoedd.”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau