Josh yn cymryd cam arall ar lwybr gyrfa TG

Mae dysgwr Coleg y Cymoedd, Joshua Beere, sy’n 19 oed ac yn dod o Gwmparc wedi bod â diddordeb mawr erioed mewn TG a thrwy gydol ei ddyddiau ysgol cynyddodd ei wybodaeth a’i fwynhad wrth ddefnyddio cyfrifiaduron.

Ar ôl gadael yr ysgol ymunodd Joshua â’r rhaglen Care2Work a roes iddo’r  gefnogaeth a’r anogaeth i adnabod ystod o gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth. Mwynhaodd y rhaglen amrywiol yn fawr a chymryd rhan yn agweddau cymdeithasol y grŵp.

Cwblhaodd sawl cwrs byr ac fe’i syfrdanwyd pan enillodd wobr Dysgwr Rhithwir y Flwyddyn yn nigwyddiad Dathlu Tîm Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Rhondda Cynon Taf yn 2020.

Gyda’i gymwysterau, ei CV parod a’i hyder newydd, gosododd Joshua ei olygon ar yrfa yn y sector Busnes a TG a chymryd y cam cyntaf – ceisio am le yng Ngholeg y Cymoedd. Llwyddodd i sicrhau lle ar y cwrs Lefel 2 mewn Rhaglenni TG ar gyfer Busnes a dechreuodd ar gampws y Rhondda ym mis Medi 2020.

Er gwaethaf y cyfnod heriol yn astudio gartref, oherwydd pandemig Covid, dywedodd Joshua ”Ar ôl cwblhau’r rhaglen Care2Work roeddwn yn teimlo’n fwy hyderus wrth wneud cais i’m coleg lleol ac rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny. Pan ymwelais â’r coleg gwnaeth y staff imi deimlo bod cymaint o groeso imi, gan egluro beth fyddai’r cwrs yn ei olygu. Maent wedi bod mor gefnogol. Er ein bod ni’n astudio gartref ar hyn o bryd rwy’n mwynhau’r cwrs ac rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl i’r campws, pan fydd y pandemig yn caniatáu. Byddwn yn argymell y coleg yn fawr gan fod cymaint o gyrsiau i ddewis ohonynt ac mae’r tiwtoriaid yn hyfryd ”.

Ychwanegodd Rhian Morris, Tiwtor Cwrs “Mae Joshua wedi ymgartrefu’n hawdd i fywyd coleg ac wedi gwneud ffrindiau newydd yn ei swigen ystafell ddosbarth. Pan fydd y pandemig drosodd a chyfyngiadau’n cael eu codi, rwy’n siŵr y bydd Joshua yn mwynhau cymryd rhan yn yr holl weithgareddau a digwyddiadau sydd fel arfer ar gael i ddysgwyr ”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau