Llwyddiant i ddysgwyr Coleg y Cymoedd yng Ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2024

Mae dysgwyr o Goleg y Cymoedd wedi cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2024 yn erbyn cannoedd o ddysgwyr eraill ledled y wlad. Eleni, dangosodd 105 o ddysgwyr eu sgiliau, eu gallu, a’u dealltwriaeth, gan ennill cyfanswm diguro o 22 o fedalau; 10 ohonynt yn aur. Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr, hyfforddeion, a phrentisiaid brofi, cymharu a gwella eu sgiliau drwy gystadlu mewn sectorau amrywiol.

Yn gyfres o gystadlaethau sgiliau ar lefel leol, caiff Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a’i chyflwyno gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr. Mae’n cyd-fynd â WorldSkills a gofynion economi Cymru.

Cyn y seremoni, mynegodd y cystadleuwyr eiddgar eu teimladau ynghylch y posibilrwydd o ennill medal:

Dywedodd Luke Evans, Prentis Plymio Lefel 3: “Byddai’n dipyn o gamp ennill medal, ac yn rhywbeth y byddwn i’n falch ohono; cael y cyfle i arddangos fy sgiliau.” – Enillydd medal aur yn y gystadleuaeth Plymio a Gwresogi.

Ychwanegodd Scott Roberts: “Byddwn i ar ben fy nigon yn ennill medal, ond yn bwysicaf oll, byddwn yn ddiolchgar i’r rhai sydd wedi fy helpu ar hyd y ffordd: fy ffrindiau, fy nheulu ac yn enwedig fy nhiwtor Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Systemau Cynnal a Chadw Cyfrifiaduron, Phil Gorman.” – Enillydd medal arian mewn Seiberddiogelwch.

Dywedodd Jacob Barnett, dysgwr Cyfryngau Creadigol: “Byddwn i’n teimlo’n hapus iawn yn ennill medal; byddai’n fy argyhoeddi ac yn fy ysgogi i fynd ymhellach yn yr yrfa hon!” – Enillydd medal Aur Sgiliau Cynhwysol yn y Cyfryngau.

Dywedodd Jacob Barnett, dysgwr Cyfryngau Creadigol: “Byddwn i’n teimlo’n hapus iawn yn ennill medal; byddai’n fy argyhoeddi ac yn fy ysgogi i fynd ymhellach yn yr yrfa hon!” – Enillydd medal Aur Sgiliau Cynhwysol yn y Cyfryngau.

Dywedodd Janet Edwards, Rheolwr Derbyn a Thîm y Dyfodol Coleg y Cymoedd, am lwyddiant y dysgwyr: “Rydyn ni mor falch o’n holl ddysgwyr a gystadlodd eleni. Roedd y safonau’n anhygoel o uchel, gyda’r nifer fwyaf o geisiadau a welodd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru erioed, ond eto llwyddodd ein dysgwyr i ddod oddi yno gyda chyfanswm enfawr o fedalau.

“Mae pawb a gymerodd ran, o’r dysgwyr i’r tiwtoriaid a’r staff cymorth a helpodd i hwyluso’r cystadlaethau a’r hyfforddiant i’w diolch am y cyflawniad anhygoel hwn.

“Mae cystadlu mewn cystadlaethau sgiliau yn ffordd wych o wella eich sgiliau technegol a’r sgiliau cyflogadwyedd allweddol sydd eu hangen ar gyfer cystadlu, megis gweithio dan bwysau, rheoli amser, cynllunio a datrys problemau. Wrth gwrs, caiff y rhain eu hymarfer gyda thiwtoriaid cyn dyddiad y gystadleuaeth.

“Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn helpu dysgwyr i fagu hyder, cael profiad defnyddiol, dysgu gan weithwyr proffesiynol yn eu meysydd, ac yn y pen draw cynyddu eu cyflogadwyedd ar ôl coleg a symud ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Dathlu enillwyr medalau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2024 o Goleg y Cymoedd

Llongyfarchiadau i’r 22 o ddysgwyr Coleg y Cymoedd a enillodd medalau aur, arian ac efydd, a da iawn i bawb a gymerodd ran eleni:

Aur:

 1. Jacob Barnett – Sgiliau Cynhwysol: Cyfryngau
 2. Rhonda Brennan – Ffotograffiaeth
 3. Marley Lake – Sgiliau Cynhwysol: Cyfryngau
 4. Jazmin Lloyd – Sgiliau Cynhwysol: Cyfryngau
 5. Georgia Price – Her Tîm Gweithgynhyrchu
 6. Ellis Richards – Her Tîm Gweithgynhyrchu
 7. Oliver Hellard – Datblygu’r We
 8. Luke Smith – Sgiliau Cynhwysol: Gwaith Coed
 9. Ashley Rowland – Sgiliau Cynhwysol: Cynorthwyydd Ffitrwydd
 10. Luke Evans – Plymio a Gwresogi

Arian:

 1. Bradley Greenway – Gwasanaeth Cwsmeriaid
 2. Calin Jones – Sgiliau Cynhwysol: Cyfryngau
 3. Joshua Cole – Plymio a Gwresogi
 4. Connor Davies – Seiberddiogelwch
 5. Scott Roberts – Seiberddiogelwch

Efydd:

 1. Marcus Walters – Cynhyrchu Cyfryngau Digidol
 2. Rhydian Wood – Cynhyrchu Cyfryngau Digidol
 3. Ray Munro – Sgiliau Cynhwysol: Cyfryngau
 4. Evan Davies – Cerddoriaeth Boblogaidd
 5. Toby King – Cerddoriaeth Boblogaidd
 6. Connor Pullman – Cerddoriaeth Boblogaidd
 7. Sam Veale – Cerddoriaeth Boblogaidd

Gwnewch gais nawr ar gyfer cyrsiau Coleg y Cymoedd sy’n dechrau ym mis Medi.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau