Mae Amy yn sicrhau rôl deledu ddelfrydol y tu ôl i lenni rhaglen Casualty y BBC ychydig wythnosau ar ôl graddio

Mae Amy, sy’n 21 oed ac yn dod o Gaerffili, wedi sicrhau rôl y mae galw mawr amdani yn y cyfryngau y tu ôl i lenni cyfres ddrama boblogaidd y BBC, Casualty, ychydig wythnosau ar ôl graddio.

A hithau’n breuddwydio am yrfa ym myd teledu a’r cyfryngau, denwyd Amy i Ysgol Diwydiannau Creadigol Coleg y Cymoedd oherwydd ei henw da a’i chysylltiadau â’r cyfryngau. Ar ôl cwblhau’r cwrs Cyfryngau Creadigol Lefel 3 yn llwyddiannus yn 2022, parhaodd Amy â’i hastudiaethau drwy ddilyn Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm) yng Ngholeg y Cymoedd, gan raddio yn 2023.

Gan fod gan y cwrs elfennau ymarferol a theori, dysgodd Amy bopeth o sut i weithredu camerâu i ysgrifennu sgript. Roedd ei phrosiect terfynol wedi’i deilwra i’w nodau personol a oedd yn cynnwys cynhyrchu ffilm fer.

Cafwyd llawer o gyfleoedd gwych yn ystod cyfnod Amy yn y coleg, gan gynnwys profiad gwaith gwerthfawr yn S4C a Boom Cymru, a oedd yn ffordd o hogi ei sgiliau creadigol ac o greu cyswllt â ffigurau allweddol ym myd teledu Cymru.

Yn ogystal â’r cysylltiadau â diwydiant, gwnaeth Amy ffrindiau oes ar hyd y ffordd, ac mae’n ystyried hynny yn gyflawniad personol balch fel rhywun sy’n niwroamrywiol. Hefyd, gwnaeth argraff fawr ar ei thiwtoriaid a’i helpodd i oresgyn heriau gyda’u cefnogaeth.

Yr haf ar ôl graddio, ffoniodd cyn-diwtor Amy i awgrymu ei bod yn ymgeisio am rôl yn TRC Media, sefydliad dielw o fri sy’n arbenigo mewn hyfforddiant yn y sector darlledu. Gan gydnabod potensial Amy, cynigiodd TRC Media le iddi ar y rhaglen yn syth, a arweiniodd at ddau gyfweliad gyda’r BBC, ac yn y pen draw, swydd fel Ymchwilydd dan Hyfforddiant ar gyfer rhaglen Casualty y BBC.

Fel Ymchwilydd dan Hyfforddiant, mae Amy yn cydweithio â meddygon proffesiynol ac elusennau i sicrhau dilysrwydd y sgript a llinellau stori difyr. Mae ganddi uchelgais i symud i sgriptio neu olygu sgriptiau yn y dyfodol.

Wrth fyfyrio ar ei thaith, nododd Amy y cyd-ddigwyddiad o fod wedi gwylio Casualty bob nos Sadwrn gyda’i theulu a’i dyheadau i weithio ar y sioe pan oedd hi’n blentyn. Mae hi’n canmol Coleg y Cymoedd am osod sylfaen ei llwyddiant, gan bwysleisio gwerth Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm) wrth ei pharatoi ar gyfer y diwydiant ffilm cystadleuol.

Dywedodd Amy: “Roeddwn i’n arfer meddwl, er mwyn i rywun gael cyfle yn y diwydiant creadigol, y byddai’n rhaid i chi aros nes eich bod yn hŷn ac wedi cael clod yn y cyfryngau. Ni fyddwn wedi rhagweld y byddai’r cyfle pan oeddwn i ond yn 21 oed.

“Mae gen i angerdd dros adrodd straeon pobl a dod â’r rhai sy’n cael eu tangynrychioli i flaen y gad. Byddwn wrth fy modd yn parhau i weithio i’r BBC ac efallai ysgrifennu sgriptiau Casualty un diwrnod.

“Byddwn yn bendant yn argymell cwrs Creadigol yng Ngholeg y Cymoedd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant ffilm. Mae’r bobl mor hyfryd a charedig. Fe gewch chi lawer o gyfleoedd i ddysgu a chael eich mentora.”

Dysgwch ragor am ein cyrsiau Diwydiannau Creadigol, yma: Diwydiannau Creadigol – Coleg y Cymoedd

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau