Prentis cwmni GE Aviation Cymru yn ennill Prentis Nodedig y Flwyddyn y DU

Dyfarnwyd mai Jonathan Elley, prentis peirianneg o Goleg y Cymoedd gyda chwmni GE Aviation Cymru ydy ‘Prentis Blwyddyn Gyntaf Nodedig y Flwyddyn’ yn seremoni Wobrwyo EEF UK Future Manufacturing.

Enwyd Jonathan, 23 oed yn Brentis Blwyddyn Gyntaf yn seremoni Wobrwyo Rhanbarthol Cymry ym mis Tachwedd 2015 cyn ennill teitl y DU.

Mae gwobrau’r EEF Future Manufacturing Awards, a noddir gan Aldermor, yn un o’r gwobrau mwyaf sefydledig ac uchel eu parch yn y diwydiant peirianneg.

Cafodd brwdfrydedd Jonathan dros beirianneg a’i ymroddiad i’w brentisiaeth eu cydnabod. Roedd gwybodaeth, brwdfrydedd a’i awydd am wneud yn dda yn ei brentisiaeth ac yn y diwydiant awyrofod wedi creu argraff ddofn ar y beirniaid.

Roedd prentis GE Aviation Cymru yn cystadlu yn erbyn pum prentis da arall o’r DU, a phob un yn ceisio dangos i’r beirniaid eu hymroddiad i’w prentisiaethau a’u bod yn benderfynol o ddilyn gyrfa yn maes gweithgynhyrchu.

Cynhaliwyd y seremoni yn y Connaught Rooms yn Covent Garden, Llundain .

Yng ngeiriau Jonathan Elley, prentis GE Aviation Cymru a Choleg y Cymoedd: “Dw i wrth fy modd i ennill y teitl Prentis Blwyddyn Gyntaf y Flwyddyn. Mae’n deimlad anhygoel i gael fy nghydnabod fel hyn am wneud rhywbeth dwi wirioneddol yn ei fwynhau. Ar gychwyn fy ngyrfa ydw i a bydd yn gyffrous i weld beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig. Gobeithio bydd fy llwyddiant yn annog prentisiaid eraill i gystadlu am y gwobrau hyn ac i bobl ifanc eraill hefyd ystyried o ddifrif bod yn brentisiaid.”

Dywedodd La-Chun Lindsay, Rheolwr Gyfarwyddwr GE Aviation Cymru: “Rydyn ni’n hynod o falch o’r hyn mae Jonathan wedi’i gyflawni yn y seremoni nodedig hon. Mae Jonathan yn gaffaeliad mawr i gwmni GE Aviation Cymru ac mae eu alluoedd technegol wedi creu argraff arnon ni i gyd. Gwnaeth argraff ar y beirniaid hefyd gyda’i ymroddiad a’i benderfyniad i lwyddo. Mae’n wych bod ei frwdfrydedd dros ei brentisiaeth a’r diwydiant wedi cael ei gydnabod.”

“Mae’r rhaglen brentisiaeth yn rhan annatod o’n broses recriwtio ac rydyn ni wedi sefydlu rhaglen brentisiaeth gadarn yn GE Aviation Cymru mewn partneriaeth gyda Choleg y Cymoedd. Dw i wedi ymroi i weld y rhaglen hon yn llwyddo gan ein bod yn credu’n gryf mai prentisiaethau ydy seiliau creu dyfodol cynaliadwy ar gyfer y busnes. Mae ein rhaglen brentisiaeth hefyd yn hanfodol i ddatblygu talent ifanc yng Nghymru. Dymunaf bob lwc yn y dyfodol i Jonathan a phawb arall gafodd eu henwebu.”

Dywedodd Nigel Townsend, Tiwtor yng Ngholeg y Cymoedd: Mae Jonathan wedi gweithio’n ddiflino yn ystod ei amser yng Ngholeg y Cymoedd i gyflawni canlyniadau rhagorol; mae’n esiampl wych i ddarpar brentisiaid ac mae’n llwyddo i gyfuno gwaith caled, brwdfrydedd a chael hwyl ym mhopeth mae’n ei wneud. Da iawn ti, Jonathan!”

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau