Trydydd i Rebecca yng Ngwobrau Myfyrwyr y Flwyddyn yn y DU

Mae darpar ddylunwyr dillad o Goleg y Cymoedd wedi bod yn arddangos eu doniau mewn sesiwn tynnu lluniau ar thema ‘James Bond’ ar gampws Nantgarw.

Fel rhan o’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Creu Gwisgoedd i Lwyfan a Sgrîn, bu’r dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn torri patrymau ar gyfer menywod a dynion, torri ac arwisgo model manecwin yn ogystal â dysgu technegau teilwra a’u defnyddio.

Gofynnwyd i’r dysgwyr ganfod aelod o staff oedd yn fodlon modelu’r dilladau ac yna wynebu’r her a osodwyd, gan gynhyrchu canlyniadau gwirioneddol anhygoel.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau