Coleg y Cymoedd yn dangos ei ymrwymiad i Hawliau’r Gymraeg

Mae Rhagfyr 7 yn Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg. Cafodd y diwrnod hwn ei greu gan Gomisiynydd Cymraeg i hyrwyddo’r defnydd o wasanaethau Cymraeg a ddarperir gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru o dan Safonau’r Gymraeg Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.


Eleni, bachodd Coleg y Cymoedd ar y cyfle i arddangos y gwasanaethau Cymraeg y mae’n eu cynnig a hyrwyddo’r syniad o hawliau’r Gymraeg o dan y faner ‘Mae Gen I Hawl’ (I Have The Right).


Aeth Tîm y Gymraeg a Llysgenhadon y Gymraeg y coleg (rolau a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol) ar daith o amgylch y pedwar campws gyda bwrdd yn datgan ‘Mae gen i hawl i ddefnyddio’r Gymraeg’. Gwahoddwyd dysgwyr, staff ac ymwelwyr i lofnodi’r bwrdd i ddangos eu cefnogaeth i hawliau’r Gymraeg a darparu gwasanaethau dwyieithog yng Ngholeg y Cymoedd. Cafodd y rhai a lofnododd y bwrdd gacennau ‘iaith gwaith’ arbennig a baratowyd gan ddysgwyr arlwyo Coleg y Cymoedd Mynediad 3 Arlwyo a dau o Lysgenhadon y Gymraeg. Casglwyd cannoedd o lofnodion drwy gydol yr wythnos, gyda dysgwyr a staff yn cefnogi’r digwyddiad.

Cafodd y digwyddiad cyfan ei ysbrydoli gan syniadau un o Lysgenhadon y Gymraeg y coleg, Llinos Maynard. Wrth siarad ar ein campws Nantgarw, dywedodd Llinos, “Roeddwn i’n meddwl y byddai’n syniad gwych creu rhywbeth gweledol i ddathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg eleni. Mae’r bwrdd hwn bellach yn symbol ohonom ni’n dod at ein gilydd i ddathlu’r iaith. Ac mae’r cacennau’n flasus – hyd yn oed os ydw i’n dweud hynny fy hun!”


Nododd Lois Roberts, Rheolwr y Gymraeg Coleg y Cymoedd a helpodd i drefnu’r digwyddiad, “Mae hi wedi bod yn wythnos anhygoel. Mae staff a dysgwyr ar bob un o’r pedwar campws wedi llofnodi’r bwrdd i ddatgan eu hymrwymiad i amddiffyn hawliau siaradwyr Cymraeg. Fel Coleg sydd wedi’i leoli yng Nghymru, credwn ei bod yn bwysig dathlu ein hiaith a bod yn rhagweithiol wrth helpu ein dysgwyr i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg. Diolch i bawb a gymerodd ran.”


Ychwanegodd Jonathan Morgan, Dirprwy Bennaeth y coleg, “Dyma ffordd o anfon neges gref at Gomisiynydd y Gymraeg ein bod ni yng Ngholeg y Cymoedd wedi ymrwymo i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a nodir yn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ”.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau