BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Creu Propiau

Mae’r BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Creu Propiau yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw yn gwrs tair blynedd llawn amser, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru.


Mae creu propiau yn rhan annatod o Deledu, Ffilm, Arddangosfeydd a Pherfformiad. Mae’r cwrs BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Creu Propiau yng Ngholeg y Cymoedd yn cynnig y cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau ym maes cynhyrchu a pherfformio. Byddwch wedi’ch lleoli’n agos at Wolf Studios, BBC Roath Lock a Dragon Studios, felly byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i ddatblygu gyrfa werth chweil a heriol mewn gweithdai ac amgylchedd proffesiynol llawn offer. Gan adeiladu ar lwyddiant cyrsiau blaenorol, (HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol a BA Anrh Atodol) mae’r cwrs wedi meithrin cysylltiadau cryf gyda’r sector Ffilm a Theledu, yn lleol yma yng Nghymru a ledled y DU. Mae partneriaethau gyda rhanddeiliaid allweddol fel Screen Alliance Wales yn cynnig cyfleoedd lleoliad gwaith i fyfyrwyr a phwyntiau mynediad i ddiwydiant cyffrous a gwerth chweil. Yn ystod y cwrs byddwch yn adeiladu ac yn datblygu ystod eang o ddealltwriaeth ymarferol a thechnegol, gan weithio gyda deunyddiau a phrosesau a ddefnyddir yn y diwydiant, megis cerflunio, mowldio/castio a gwaith metel. Cefnogir sgiliau ymarferol gan lefelau uchel o ddealltwriaeth gyd-destunol a hanesyddol, a ategir gan ymchwil, theori a dadansoddi.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

A series of live projects are taught, produced by the individual himself · Collaboration with other Foundation Degrees in the field and industry · Critical studies program and individual project


· Understanding of Contemporary Film, Television and Production · Use of scale, CAD and 3D printing · Wood, metal and plastic construction · Work with a wide range of molding and casting materials · Create and perform puppets · Create Prop Masks and Costumes · Sculpting from life · Create models

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Tariff UCAS - 80 - 104 pwynt Safon Uwch - CDD Diploma Estynedig UAL Pearson Lefel 3 - BCC Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 (o fis Medi 2016) - CCP - RhCC Diploma Mynediad i AU TGAU/Cenedlaethol 4/Cenedlaethol 5.


Bydd angen i bob ymgeisydd gyflwyno portffolio o waith mewn cyfweliad sy'n dangos tystiolaeth o: • Lefel dda o sgiliau arsylwi a lluniadu • Y gallu i weithio gydag ystod o ddeunyddiau gwrthiannol ac anwrthiannol • Y gallu i gyfleu syniadau a chysyniadau yn weledol ac ar lafar, drwy enghreifftiau o waith ysgrifenedig • Arddangos lefelau uchel o frwdfrydedd a chymhelliant tuag at y maes pwnc

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu drwy gwblhau gwaith cwrs sy’n seiliedig ar aseiniad a gwaith ymarferol.

Dilyniant Gyrfa

The aim of the program is to help students develop: • a range of skills, knowledge and understanding that will prepare them for employment in the creative industries and/or further academic study. • build and develop a wide range of practical and technical understanding working with materials and processes used in the creative media industry, such as sculpture, casting, woodwork and metalwork. • practical skills with high levels of contextual and historical understanding, supported by research, theory and analysis. • experience of the practical and creative skills related to their subject • a range of techniques to initiate and carry out a critical analysis of information, and to offer solutions to problems arising from that analysis in their subject • high levels of professionalism and experience to ensure that graduates are equipped to respond to the needs of local industry On successful completion you will be able to work in the Creative Industries, either freelance or employed in areas such as Prop Creation, Creature FX, Puppetry, Costume Props, Armour, Sculpting, Model Making and Animation.

Nodiadau Pellach

Ffi Offer a Stiwdio
Bydd y cwrs ymarferol hwn yn gofyn ichi brynu pecyn cymorth unigol (£200-300 yn fras) i gefnogi modiwlau ymarferol. Bydd rhestr offer yn cael ei darparu i ymgeiswyr llwyddiannus, cyn cychwyn ar y cwrs.
Mae ffi stiwdio ychwanegol o £150 y flwyddyn

Equipment and Studio Fee

This practical course will require the purchase of an individual tool kit (£200-300 approximately) to support practical modules. A kit list will be provided to successful applicants, prior to the commencement of the course.

There is an additional studio fee of £150 per year

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:16/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9AF613NB
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £9000
Studio Fee: £150

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau