BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig

Mae’r cwrs BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw, yn gwrs 3 blynedd llawn amser, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru. Fel myfyrwyr Coleg y Cymoedd a Phrifysgol De Cymru mae gan fyfyrwyr fynediad at yr holl gyfleusterau sydd ar gael.


Mae BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig (1 Flwyddyn Atodol) ar gael i ymgeiswyr sydd eisoes wedi cwblhau Gradd Sylfaen neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch hyd at lefel 5 mewn pwnc perthnasol i fynd ymlaen a chwblhau’r cwrs un flwyddyn atodol ar lefel 6.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r cwrs gradd tair blynedd hwn yn cyflwyno myfyrwyr i golur, gwallt ac effeithiau arbennig ar gyfer cynhyrchu yn y cyfryngau. Mae'r cwrs yn cynnig cipolwg ar y diwydiannau Teledu a Ffilm ac yn cyflwyno ystod eang o sgiliau i lwyddo yn y meysydd hyn. Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ac ymweliadau diwydiant ar draws ystod eang o gwmnïau cynhyrchu. Mae'r cyfleoedd hyn ar gael yn aml oherwydd y cysylltiadau cynyddol â diwydiant sy'n gysylltiedig â'r cwrs hwn.


Nod y cwrs hwn yw i fyfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau mewn Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig ar gyfer y Cyfryngau gyda chefnogaeth y cyfleusterau helaeth sydd ar gael iddynt. Bydd y sgiliau a enillir dros y tair blynedd o astudio, ynghyd â’r lleoliadau gwaith posibl yn rhoi’r arbenigedd angenrheidiol i fyfyrwyr i ddechrau gyrfa yn y celfyddydau cynhyrchu. - Rhoi colur ar gyfer teledu a ffilm - Trin a gosod wigiau les gwallt - Creu wigiau - Effeithiau Arbennig a defnyddio prostheteg - Steilio Gwallt Cyfnod - Technegau Castio a Mowldio - Technegau brwsio aer - Cysylltiadau â diwydiant - Prosiectau byw/Cydweithio - Siaradwyr gwadd arbenigol o’r diwydiant

Beth fydda i'n ei ddysgu?

• 80 - 104 pwynt UCAS • Safon Uwch proffiliau graddau CDD –BCC • Diploma Estynedig Lefel 3 UAL • Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 Pearson (o fis Medi 2016) - proffiliau graddau RhCC-CCP • Diploma Mynediad i AU • TGAU/Cenedlaethol 4/Cenedlaethol 5

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu drwy gwblhau gwaith cwrs sy’n seiliedig ar aseiniad a gwaith ymarferol.

Dilyniant Gyrfa

Mae'r cwrs gradd hwn wedi datblygu enw da o arbenigedd yn y diwydiant. Mae'r darlithwyr pwnc arbenigol eisoes wedi casglu blynyddoedd o brofiad diwydiant sydd wedi bod yn hanfodol i gyflwyno'r sgiliau sydd eu hangen ar ddiwydiant i helpu i sicrhau cyflogaeth. Ar ddiwedd y cwrs tair blynedd hwn mae myfyrwyr mewn sefyllfa i gael gyrfa yn y diwydiant ffilm a theledu ar lefel hyfforddai. Ategir hyn gan y tystebau isod gan rai o'n graddedigion yn unig. “Mae’r cwrs yn eich paratoi gyda sgiliau ymarferol, gwybodaeth am gynnyrch, dealltwriaeth o wahanol gyfnodau, rhwydweithio, a chyfleoedd profiad gwaith. Roedd y cyfnod o dair blynedd yn caniatáu amser i ddysgu a gwella sgiliau a gwybodaeth yn iawn. Roedd hyblygrwydd y cwrs yn caniatáu lleoliadau a diwrnodau profiad gwaith dros y tair blynedd a oedd yn golygu ar ôl graddio fy mod eisoes yn aelod cyflogedig o dîm yn yr adran gwallt a cholur. Ers graddio rydw i wedi gweithio ar, Their Finest, Show Dogs, Keeping Faith, Doctor Who C11 + C12, The Tuckers, Jamie Johnson, The Crown, The One, His Dark Materials, War of The Worlds 2, Extinction”. Hannah Lewis-Jones.

Nodiadau Pellach

Bydd y cwrs ymarferol hwn yn gofyn i chi brynu pedwar cit i gwmpasu'r ystod o sgiliau a gyflwynir. Bydd y rhestrau pecynnau hyn yn cael eu rhoi i ymgeiswyr llwyddiannus.
Mae angen talu ffi stiwdio ychwanegol o £100 hefyd
Trafodwch hyn yn ystod y cyfweliad gyda thiwtor ar ôl i chi wneud cais. Dim ceisiadau gan fyfyrwyr tramor o'r tu allan i'r UE.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 6
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:16/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9AF612NB
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £9000
Studio Fee: £100

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau