Lefel 3 mewn VRQ Technoleg Peirianneg Drydanol ac Electronig

Datblygwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth sylfaenol a sgiliau ymarferol cysylltiedig i ddysgwyr mewn peirianneg drydanol ac electronig, ynghyd â phrofiad ymarferol a disgwyliadau o'r sefyllfaoedd y gallent eu hwynebu mewn swydd beirianneg.


Y prif gymhwyster ar y cwrs hwn yw’r Cymhwyster Galwedigaethol Cysylltiedig (VRQ). Fe'i cynlluniwyd yn benodol ar gyfer dysgwyr mewn addysg lawn amser sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y sector peirianneg. Hefyd, gall y cymhwyster fod yn addas ar gyfer dysgwyr eraill, gan gynnwys oedolion, sydd â diddordeb mewn technoleg peirianneg a/neu sy'n ystyried newid gyrfa.

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio uned NVQ mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg hefyd.

Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu'r canlynol:


• Peirianneg ac iechyd a diogelwch amgylcheddol
• Effeithlonrwydd a gwelliant sefydliadol peirianneg
• Egwyddorion trydan ac electroneg *
• Electroneg ddigidol *
• Cydosod a Phrofi Cylchedau Electronig *
(* Gall rhai unedau dewisol newid)


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C a ddylai gynnwys Mathemateg, Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) , Gwyddoniaeth neu gymwysterau Lefel 2 mewn Electroneg. Cewch eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Ymhlith dulliau asesu'r cymhwyster hwn mae arholiad amlddewis ar y sgrin ar gyfer un uned orfodol ac un uned ddewisol ac asesiadau ymarferol a theori a gaiff eu marcio gan y Ganolfan ar gyfer unedau eraill y llwybr. Cynlluniwyd dulliau asesu i asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau dysgwyr ar gyfer pob uned. Mae'r arholiadau amlddewis ar y sgrin yn cael eu gosod a'u marcio gan y sefydliad dyfarnu. Mae'r asesiad mewnol yn cael ei osod gan y sefydliad dyfarnu a'i farcio gan aelodau o'r tîm addsygu yn y Ganolfan.

Dilyniant Gyrfa

A chithau wedi datblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau trydanol ac electronig, mae cyfleoedd am waith yn bodoli ym maes Offeryniaeth a Rheoli Electronig megis dosbarthu petrocemegol, nwy a dwr ynghyd â Chydosod Electronig ac Awtomatiaeth.
Ar ôl cyflawni tystysgrifau NVQ a City & Guilds, cewch eich annog i chwilio am brentisiaethau o fewn y diwydiant perthnasol.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Full Time
Dyddiad:05/09/2022
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04F304NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr trydan:
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr electroneg:
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr trydan ac electroneg :
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle