Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 2: Cyfrifiadureg

Cwrs cyfrifiadura blwyddyn o hyd sy'n cyflwyno ystod o feysydd cyfrifiadura. O wybod pam, i ddysgu sut i ddefnyddio ystod o raglenni safon diwydiant, mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n hoffi creu, arbrofi a datrys problemau.


Bydd disgwyl i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'u cwrs galwedigaethol dewisol. Hefyd, bydd gofyn i chi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byd Ar-lein, Systemau Technoleg, Portffolio Digidol, Creu Graffeg Ddigidol, Datblygu Cronfeydd Data, Datblygu Meddalwedd, Gosod a Chynnal Caledwedd Cyfrifiadurol a Datblygu Cynhyrchion Amlgyfrwng.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd arnoch angen 4 TGAU gradd A* i D (gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf)) neu Lefel 1 mewn Cyfrifiadureg/TG gyda TGAU Saesneg/Cymraeg a Mathemateg/Rhifedd gyda Gradd D neu’n uwch. Byddai cymhwyster maes galwedigaethol cysylltiedig gyda phrofiad addas yn cael ei ystyried.


Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad ac yn sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennu a oes angen unrhyw gymorth. Yng Ngholeg y Cymoedd byddem yn eich annog i wneud y gorau y gallwch yn eich asesiadau. Po orau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi a gall olygu y byddwch yn cael mynediad at gwrs lefel uwch.

Asesiad

Yn cynnwys dau brawf allanol – Byd Ar-lein a Systemau Technoleg yn ogystal ag ystod o asesiadau a osodir yn fewnol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ysgrifenedig a llafar. Drwy gydol y flwyddyn byddwch yn creu Portffolio Digidol i arddangos y gwaith a'r sgiliau a ddatblygwyd yn ystod y cwrs.

Dilyniant Gyrfa

Mae ein dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i'r cwrs L3 mewn Cyfrifiadureg, Cyfryngau Creadigol, Peirianneg a Busnes. Mae'r cwrs hwn hefyd yn paratoi dysgwyr ar gyfer y gweithle maes o law.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:06F203NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau