Level 3 Diploma in Games Art, Design and Animation

Lleolir y cwrs yn ein stiwdio celfyddydau digidol newydd ar Gampws y Rhondda. Byddwch yn archwilio popeth o ddylunio cymeriad, celf gysyniadau ac animeiddio i baentio digidol a dylunio amgylchedd, gan eich galluogi i ddatblygu set o sgiliau amrywiol er mwyn sicrhau dechrau llwyddiannus mewn sector creadigol sy'n tyfu yng Nghymru.

24

Byddwch yn archwilio celf ac animeiddio mewn fformatau traddodiadol, digidol a 3D 2D, gan ddefnyddio meddalwedd safon diwydiant i ddatblygu eich sgiliau dylunio. Fe'ch dysgir i gofleidio'ch creadigrwydd a meddwl y tu allan i'r bocs i ddatblygu eich sgiliau dylunio a datrys problemau a’ch sgiliau creadigol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Gan ddefnyddio ein cyfrifiaduron o safon uchel yn benodol ar gyfer gemau cyfrifiadur, byddwch yn archwilio tueddiadau’r diweddaraf diwydiant o ran technoleg a dylunio mewn diwydiant sy’n datblygu sef y diwydiant celf, dylunio ac animeiddio ar gyfer gemau cyfrifiadur. Mae ennyn y wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiannau digidol cyflym hyn yn nodwedd allweddol o'r cwrs. Byddwch yn datblygu eich sgiliau dylunio digidol technegol drwy amrywiaeth o brosiectau gwaith cwrs.


Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol ichi i'ch galluogi i ddefnyddio technegau traddodiadol a digidol drwy friffiau gwaith cwrs sydd wedi'u cynllunio i ddilyn tueddiadau'r diwydiant. Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys sgiliau cyfathrebu, cydweithredu, creadigrwydd a meddylfryd dylunio.

68
Beth fydda i'n ei ddysgu?

5 TGAU A * - C gan gynnwys pwnc cysylltiedig â Chelf, Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu Ddiploma Lefel 2 gyfwerth ar radd teilyngdod neu'n uwch mewn pwnc creadigol, gan gynnwys llythrennedd a rhifedd lefel 2.


Gwahoddir pob ymgeisydd i ddod i gyfweliad a chyflwyno portffolio o dystiolaeth yn seiliedig ar ddylunio.

1012
Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu mewn amryw o ffyrdd, a allai gynnwys prosiectau gwaith cwrs unigol, prosiectau grwp, cyflwyniadau ac asesu parhaus yn y dosbarth.

Dilyniant Gyrfa

Bydd y cwrs yn cefnogi dyheadau eich gyrfa ac yn helpu i'ch paratoi ar gyfer ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth posibl neu addysg bellach/uwch mewn meysydd gan gynnwys cyfryngau creadigol a digidol. Ar ddiwedd y diploma blwyddyn byddwch yn meddu ar sgiliau dylunio digidol a thraddodiadol hanfodol, a phortffolio cryf sy'n dangos eich potensial mewn celf, animeiddio a dylunio ar gyfer gemau cyfrifiadur. Ar ôl cwblhau'r cwrs blwyddyn hwn yn llwyddiannus gyda gradd teilyngdod neu'n uwch, gallwch wneud cais i symud ymlaen i'r diploma estynedig a chyflawni cymhwyster cyfwerth â 3 Safon Uwch. Wedi ichi gwblhau’r diploma estynedig, cewch gyfle i symud ymlaen i Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio ar Lefel 3/4 i ddatblygu eich sgiliau ymhellach neu symud ymlaen i addysg uwch, gan astudio cyrsiau fel celf gemau cyfrifiadur, dylunio gemau cyfrifiadur, 2D/CGI/animeiddio stop-symud, dylunio graffig, hysbysebu, VFX ac ati, neu gyflogaeth.

1416
Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Rhondda
Cod y Cwrs:9CF301RA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15
Studio Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau