Ysgol Roc: Diploma Atodol Lefel 3 mewn Ymarferwyr Cerddoriaeth

Gyda nifer cynyddol o gyfleoedd am gyflogaeth yn y Sector Creadigol yng Nghymru, cafwyd cynnydd yn y galw am ddysgwyr gyda sgiliau cynhyrchu technegol penodol i ddiwallu anghenion cyflogwyr lleol a’r diwydiant lleol ym maes teledu, ffilm a digwyddiadau. Mae cwrs newydd RSL sef y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio nid yn unig yn darparu llwybr perfformio a chreadigol (fel yn y Celfyddydau Perfformio traddodiadol) ond hefyd llwybr technegau / busnes cynhyrchu


Anelir y cwrs hwn at y dysgwyr hynny sy’n dymuno dilyn llwybr technegau/ busnes cynhyrchu i mewn i faes y Celfyddydau Creadigol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ar sail arferion ar draws sbectrwm eang o unedau technegau a busnes megis: .


Cynllunio am Yrfa yn y Celfyddydau Perfformio a Chreadigol, Adeiladu Setiau, Cynllunio Gwisgoedd. Sgiliau Technegydd Goleuo, Sgiliau Technegydd Sain, Gwisgoedd a Gwisgo, Diogelwch Tu Cefn ac ar y Llwyfan, Rheoli Set. Cyfarwyddo Ffilm, Golygu Ffilm, Coluro a Phrostheteg, Steilio gwallt a wigiau.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch angen 5 TGAU gradd A*- C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Ddiploma Lefel 2 BTEC gradd Teilyngdod mewn pwnc creadigol neu bwnc TG perthnasol. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad.


Bydd angen asesiad cychwynnol ar eich llythrennedd a’ch rhifedd i sefydlu os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir pob uned ar sail gofynion penodol meini prawf y corff dyfarnu ac mae’n cynnwys cyfuniad o asesiad ymarferol o brosiect ac ymchwil ysgrifenedig, gwerthuso ac adfyfyrdodau. Bydd prosiectau yn golygu ymwneud â pherfformiadau proffesiynol a sioeau /digwyddiadau’r diwydiant. Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Ategol Lefel 3 yr Ysgol Roc (Rock School) ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth.

Nodiadau Pellach

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £40). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Rhondda
Cod y Cwrs:9AF301RA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15
Studio Fee: £40

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau