Diploma Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Cwrs 1 flwyddyn cyfwerth â 3 Lefel UG ydy’r Diploma mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau. Mae’r cwrs ar gyfer y rhai sydd am yrfa yn y diwydiant Ffilm a Theledu. Yn ystod y cwrs, cewch gyfle i brofi amrywiaeth o rolau cynhyrchu gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr, Cynhyrchydd, Ffilmiwr a Dylunydd Sain cyn arbenigo mewn un maes


Byddwch yn gweithio i gynhyrchu rhaglenni dogfen, ffilmiau byr a dramâu teledu, hysbysebion a fideos cerddoriaeth gan ddefnyddio adnoddau a chyfarpar o safon y diwydiant.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cynnwys naw uned – un uned graidd ac wyth uned arbenigol


Uned Graidd: Dadansoddi Cynnyrch y Cyfryngau a Chynulleidfaoedd Unedau Arbenigol: gallai’r rhain gynnwys Ysgrifennu Sgript, Hysbysebu, Effeithiau Arbennig, Fideo Cerdd, Cynhyrchu ar gyfer y Teledu ac Ôl-Gynhyrchu.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae angen 5 TGAU graddau A*- C. yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 2 gradd Teilyngdod mewn pwnc creadigol neu bwnc perthnasol i TG. Mae’r cwrs yn gofyn am safon dda o lythrennedd cyfrifiadurol.


Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Hefyd, ar y cychwyn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig yn barhaus drwy gydol y cwrs. Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus dyfernir gradd gyffredinol sef Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Dilyniant Gyrfa

Gallech symud ymlaen i Diploma Estynedig Lefel 3 Estynedig mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau (Teledu a Ffilm).

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9AF305NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau