Diploma Lefel 3 mewn Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig

Nod y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu dealltwriaeth o ystod eang o sgiliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen ymhellach i addysg uwch neu fod yn gymwys i ddechrau gyrfa lwyddiannus yn niwydiant y cyfryngau.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch wedi datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys:


• Gosod a Dylunio Colur ar gyfer Perfformiad • Steilio Gwallt a Gwisgo Perfformwyr • Unedau Cynhyrchu gan gynnwys gweithio ar gynyrchiadau byw • Gwallt a Cholur Cyfnod • Colur Effeithiau Arbennig a Gosod Prostheteg • Steilio Gwallt Ffantasi • Celf y Corff

Beth fydda i'n ei ddysgu?

5 TGAU graddau A * - C mewn Mathemateg a'r Saesneg/Cymraeg neu Ddiploma Cyntaf BTEC mewn pwnc cysylltiedig.


Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad gyda phortffolio o'ch gwaith. Bydd gofyn ichi hefyd sefyll asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennu a oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Asesiad

Ceir asesu parhaus trwy gydol y cwrs gydag aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, rhoddir gradd gyffredinol o Bas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Dilyniant Gyrfa

Mae cyflogwyr a Sefydliadau Addysg Uwch (Prifysgolion a cholegau) yn gwerthfawrogi diplomâu. Ceir dilyniant i'r HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol (Llwybr Colur) yng Ngholeg Y Cymoedd ac yna'r BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig (Blwyddyn Sefydlu). Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli yn y Diwydiannau Creadigol (Teledu a Ffilm) sy'n ehangu yn Ne Cymru.

Nodiadau Pellach

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £50). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9AF307NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15
Studio Fee: £50

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau