Tystysgrif/Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg Drydanol ac Electronig

Datblygwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth sylfaenol a sgiliau ymarferol cysylltiedig i ddysgwyr mewn peirianneg drydanol ac electronig, ynghyd â phrofiad ymarferol a disgwyliadau o'r sefyllfaoedd y gallent eu hwynebu mewn rôl beirianneg.


Cymhwyster Galwedigaethol Cysylltiedig (VRQ) yw’r prif gymhwyster ar y cwrs hwn. Fe'i cynlluniwyd yn benodol ar gyfer dysgwyr mewn addysg llawn amser sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y sector peirianneg. Hefyd, gall y cymhwyster fod yn addas ar gyfer dysgwyr eraill, gan gynnwys oedolion, sydd â diddordeb mewn technoleg peirianneg a/neu sy'n ystyried newid gyrfa.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu'r canlynol:


• Peirianneg ac iechyd a diogelwch amgylcheddol
• Effeithlonrwydd a gwelliant sefydliadol ym maes Peirianneg
• Egwyddorion trydan ac electroneg *
• Electroneg ddigidol *
• Cydosod a Phrofi Cylchedau Electronig *
(* Gall rhai unedau dewisol newid)


Beth fydda i'n ei ddysgu?

5 TGAU gradd A*-C gan gynnwys Mathemateg, Saesneg/Cymraeg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 mewn Electroneg.


Yng Ngholeg y Cymoedd byddem yn eich annog i wneud y gorau y gallwch yn eich asesiadau. Po uchaf eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych a gallai arwain at gwrs lefel uwch.

Asesiad

Ymhlith dulliau asesu’r cymhwyster hwn mae arholiad amlddewis ar y sgrin ar gyfer un uned orfodol ac un uned ddewisol ac asesiadau ymarferol a theori wedi'u marcio gan y Ganolfan ar gyfer unedau eraill y llwybr. Dyluniwyd dulliau asesu i asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau dysgwyr ar gyfer pob uned. Mae'r arholiadau amlddewis ar y sgrin yn cael eu gosod a'u marcio gan y sefydliad dyfarnu. Mae'r asesiad mewnol yn cael ei osod gan y sefydliad dyfarnu a'i farcio gan aelodau o'r tîm cyflwyno yn y Ganolfan.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch wedi datblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau trydanol ac electronig, felly gellid ceisio cyfleoedd cyflogaeth ym maes Offeryniaeth a Rheolaeth Electronig, megis dosbarthu petro-gemegol, nwy a dwr ynghyd â Chydosod Electronig ac Awtomeiddio.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Part Time Day
Dyddiad:12/09/2022
Dyddiau:Day/time and duration: To Be Confirmed
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04P304NA
Ffioedd
Registration Fee: £98
Tuition Fee: £648

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr trydan:
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr electroneg:
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr trydan ac electroneg :
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle